Sepet

Hesabım

Menü

Mağaza Filtresi


TARAFLAR:

Madde 1.

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘SİTE’) www.babamintesbihleri.com adresindeki Erbaba Tesbih firmasına (‘FİRMA’) aittir, onun tarafından işletilir ve SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi FİRMA’ya aittir. Sizler (‘Kullanıcı’-” Üye” ) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken ya da herhangi bir şekilde SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, tüzük, yönetmelikleri başta olmak üzere resmi mevzuat hükümleri ve aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.
İşbu sözleşme süresiz olmakla, taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi online veya yazılı olarak kabul ettiklerinde/onayladıklarında bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ve taahhüt ederler.
TANIMLAR:
Madde 2.
İşbu sözleşmede ifade edilen aşağıdaki kelimelerin tanımı şöyledir;
“İnternet Sitesi” https://www.babamintesbihleri.com/ isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan siteyi,
“Kullanıcı”: “internet sitesi”ne çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek veya tüzel kişiyi,
“Üye”: internet sitesi dâhilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişileri,
“Üyelik”: “Portal”ın ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması veya sosyal giriş butonlarıyla giriş yapılmasıyla, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
Hak ve Yükümlülükler:
Madde 3.
3.1. Firma’dan ürün/hizmet alımı yapmak üzere SİTE’den faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Firma tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişi ÜYE olarak tanımlanmaktadır.
3.2. Firma, her zaman SİTE’de belirtilen fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını, mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve SİTE’yi kullanma koşulları ile SİTE’de sunulan bilgileri dilediği zaman önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE’yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE’de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girer. SİTE’nin kullanımı ya da SİTE’ye giriş ile bu değişiklikler de ÜYE tarafından kabul edilmiş sayılır.
3.3. SİTE’ye üyelik, ÜYE’nin şahsına ait ad, soyad, doğum tarihi, e-posta adresi ve sair hususlara ilişkin kişisel bilgileri doğru ve eksiksiz paylaşması suretiyle kayıt işleminin yapılması ve Firma tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. ÜYE, üyelik sırasında belirlediği kullanıcı adı ve şifresi ile SİTE’ye giriş yaparak SİTE’den yararlanma imkanı edinecektir. Üyelik işlemi tamamlanmadan ÜYE olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
3.4. Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, SİTE’de oluşan teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
3.5.Kullanıcı, SİTE’nin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
3.6. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse, mercilerle bu bilgileri paylaşma hakkını saklı tutar.
3.7. Firma, ÜYE tarafından kendisine iletilen veya SİTE üzerinden ÜYE tarafından yüklenen, değiştirilen bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt etme yükümlülüğü altında bulunmamaktadır.
3.8. Kullanıcı, siteye üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi dolayısıyla uğrayacağı zararlardan sadece kendisinin sorumlu olacağını, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin Üye tarafından ihlali halinde, firmanın tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erebileceğini kabul eder.
3.9. FİRMA , SİTE üzerinden Kullanıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve Sözleşme hükümleri doğrultusunda kullanabilir, bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. FİRMA aynı zamanda; Kullanıcı’nın kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.
Kullanıcı, bu Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul etmekle, bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel bilgilerinizin; tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına ve yine aynı amaçlara yönelik olarak FİRMA ile paylaşılmasına açıkça izin vermiş bulunmaktasınız. Bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşan, ilgili Mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.
3.10. ÜYE, belirtilen iletişim kanalları aracılığı ile yapılacak sözlü veya yazılı bildirim ile herhangi bir gerekçe göstermeksizin her zaman üyeliğini sona erdirebileceği gibi, FİRMA , herhangi bir gerekçe göstermeksizin ÜYE’nin sözleşmesini sonlandırabilme ve bu suretle SİTE’den faydalanmasını engelleyebilme hakkına sahiptir.
3.11. Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.
Fikri Haklar
Madde 4.
Bu SİTE’ de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE’nin sunumu, her türlü Fikri Mülkiyet hakkı FİRMA’nın mülkiyetindedir. Bu SİTE’deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veri tabanı, web sitesi, software kodları ile html kodu ve diğer kodlar SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Kullanıcılar, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla FİRMA ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI, FİRMA hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının FİRMA hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve FİRMA yazılı izni ile mümkündür.
MÜCBİR SEBEP
Madde 6.
Taraflar’dan birinin bu Sözleşme ile yüklenmiş olduğu borç ve yükümlülüklerden herhangi birini kaza, yangın, su baskını, grev, deprem, savaş, iç savaş, isyan veya idari makamların herhangi bir davranışı, kanun veya herhangi bir hukuki düzenleme gibi kendi kontrolü dışındaki benzeri sebepler nedeniyle yerine getirememesi bu tarafın sorumluluğu sonucunu doğurmayacak ve bu durum mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.
DELİL SÖZLEŞMESİ
Madde:7
Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

Madde 8.
Bu Sözleşme, Kullanıcı SİTE’ye giriş yaptığı ve/veya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve Taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Kullanıcı’nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. FİRMA, Kullanıcı’ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya, SİTE içinde yer alan Kullanıcı’nın, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda Kullanıcı Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı’lar, fesih sebebiyle, FİRMA’nın uğradığı doğrudan veya dolaylı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.
Bu SİTE Kullanıcı Sözleşmesi, Babamın Tesbihleri tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar işbu Sözleşme hükümlerini SİTE’ni kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.